TR-Update; faillissementen gevreesd in de uitzendsector

Gesloten bemiddelingsbureau voor ZZP’ers gesloten. Rabobank Economen bepleiten dat meer werknemers een vast contract krijgen en zo meeprofiteren van een grotere koopkracht.

TR-Update; faillissementen gevreesd in de uitzendsector

jun 16, 2021 Nieuwsfeed by roxanne

INGBank voorziet shake-out in uitzendland


Rik.Winkel 15 juni voor het FD

Seizoensarbeid door arbeidsmigranten, zoals hier in de bloementeelt, leidt nogal eens tot uitwassen waardoor de uitzendbranche in een kwaad daglicht komt te staan.


In het kort
De SER stelt voor om de uitzendsector meer aan banden te leggen.
Dat is slecht nieuws voor bedrijven die het moeten hebben van lage tarieven.
Na een moeilijk jaar herstelt de sector zich krachtig, ING verwacht 10% volumegroei.
De arbeidsmarkthervorming die werkgevers, vakbonden en andere SER-leden begin deze maand op de formatietafel hebben gelegd, zal haar tol eisen in de uitzendsector. Zwakke broeders en bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels zullen het loodje leggen, als de overheid het voorstel volgt om de branche strenger te reguleren.

‘Hoewel nog onduidelijk is welke adviezen door een nieuw kabinet worden overgenomen, zal een deel van het uitzendwerk in zijn huidige vorm weinig tot geen bestaansrecht meer hebben. Naar verwachting zal dit leiden tot een shake-out van uitzendorganisaties, en dan met name van bedrijven die sterk concurreren op arbeidsvoorwaarden’, stelt Katinka Jongkind, econoom zakelijke dienstverlening bij ING.

‘Ik kan niet zeggen in welke omvang en op welke termijn. Dat hangt ervan af welke onderdelen van het pakket al dan niet worden overgenomen. Maar als flexwerk duurder wordt, zullen de cowboys, zoals de partijen worden genoemd die de meest uitgeklede vorm van uitzendwerk aanbieden, verdwijnen’, voorspelt Jongkind.

Contracting
Ze heeft geen beeld van de omvang van deze groep, die directeur Jurriën Koops van uitzendkoepel ABU aanduidt als de ‘zwarte rand van een gouden branche.’ Volgens Frank van Gool, bestuursvoorzitter van Otto Workforce, zijn er sinds de deregulering in 1999 10.000 bedrijven bijgekomen, die vooral aan de onderkant van de markt actief zijn.

In het SER-akkoord, dat woensdag een spannend moment beleeft als de grootste vakbond FNV het voorlegt aan de leden, staat dat toegang tot de uitzendmarkt via certificering aan banden moet worden gelegd.

De sociale partners willen verder de duur van uitzenden zonder enige vorm van ontslagbescherming beperken tot 52 weken en het aantal tijdelijke contracten tot zes in twee jaar. Bovendien zouden uitzendkrachten vanaf de eerste dag gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden moeten hebben als vaste werknemers bij de inlener. Een gedragscode moet een einde maken aan ‘oneigenlijke’ vormen van contracting, het uitbesteden van hele afdelingen aan derden.

Kaalslag
Volgens Jongkind zijn de voorstellen niet heel slecht voor de sector, omdat die nu kampt met een slechte kwaliteitsreputatie. Bovendien adviseert de SER om zzp-constructies aan te pakken, waar de uitzenders lang voor hebben gepleit. Maar de kwaliteitsslag maakt uitzendwerk wel duurder en minder flexibel, waardoor er kaalslag dreigt bij bedrijven die het moeten hebben van de laagste tarieven.

In een dinsdag gepubliceerd rapport signaleert ze ook kansen. Na een volumedaling met 14% vorig jaar laat de markt een krachtig herstel zien. Het aantal uitzenduren zal dit jaar naar verwachting stijgen met 10%. Bij herstel schakelen bedrijven in eerste instantie flexkrachten in. Als de werkloosheid weer stijgt bij de afbouw van de overheidssteun komt er wel weer meer beweging op de arbeidsmarkt. Dat betekent enerzijds minder krapte, maar anderzijds dat uitzendbureaus meer mensen kunnen vinden.

Samenwerking
Als bepaald werk verandert of zelfs geheel verdwijnt, kunnen uitzendorganisaties volgens ING ook de rol van humanresourcesdienstverlener pakken door zich te richten op omscholing en begeleiding ‘van werk naar werk’. Er is voorts nog steeds een onbenut arbeidspotentieel van 1,1 miljoen mensen die via uitzenders aan werk kunnen komen.

Jongkind voorziet ten slotte meer samenwerking tussen kleinere partijen, omdat het voor deze bedrijven alleen niet loont om fors te investeren in noodzakelijke digitalisering. ‘Het zou logisch zijn als partijen net als Bol.com derden zouden toelaten op hun platform.’

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/ondernemen/1388131/ing-voorspelt-shake-out-in-uitzendsector-lpf1caUzR6Fe