Rotterdam komende decennia stad van de woningbouw

Rotterdam komende decennia stad van de woningbouw

jul 19, 2019 Nieuwsfeed by vincent

Rotterdam krijgt te maken met een algehele trek naar de stad, met vergrijzing en met het feit dat jongeren die afstuderen in de stad blijven wonen. Tekst FD, Foto: Reuters
In het kort
Tot 2040 moeten er in Rotterdam minimaal 50.000 woningen bij komen.Dat is vergelijkbaar met de totale woningvoorraad in een stad als Delft.Alle woningen moeten binnen de bestaande stad worden gebouwd. De verwachte groei en demografische ontwikkelingen dwingen Rotterdam tot de bouw van minimaal 50.000 woningen tot het jaar 2040. Uitbreiding aan de buitengrens door Vinex-wijken aan te leggen is echter uit den boze: alle woningen moeten in de stad zelf worden gebouwd.

Dit blijkt uit een verkenning van het college die donderdag naar de gemeenteraad is gestuurd. In een toelichting noemt verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers (VVD) de woningbouwopgave ‘een van de grote strategische vraagstukken waar de stad de komende jaren voor staat’. Uit demografische analyses blijkt volgens Kurvers dat Rotterdam te maken krijgt een algehele trek naar de stad, met vergrijzing en met het feit dat jongeren die afstuderen in de stad blijven wonen.

Stad als Delft
Het aantal van 50.000 is een minimum. ‘Waarschijnlijk zullen het er meer moeten worden, richting de 65.000’, zegt Kurvers. Het minimale aantal van 50.000 is gelijk aan de totale woningvoorraad van een stad als Delft. In de huidige collegeperiode tot 2022 wil Rotterdam al 18.000 woningen bouwen. Momenteel heeft de tweede stad van Nederland een woningvoorraad van 311.000. De plannen betekenen dus een uitbreiding met ruim 17%.

Complexer
In de verkenning spreekt het college van ‘binnenstedelijke bouw’. Kurvers: ‘Een paal in de wei slaan en maar gaan bouwen is verleden tijd. Dat is ook binnen het regionale overleg overeengekomen. De omgeving van Rotterdam moet groen blijven.’ Maar binnenstedelijke bouw is volgens de wethouder ‘veel complexer’, want het betekent meer rekening houden met spoorlijnen, wegen en de haven. Bovendien moet er ruimte worden gevonden voor sportterreinen en andere faciliteiten. Dat vergt slimmer omgaan met beperkte ruimte, aldus het college.

Zoektocht locaties
In de verkenning geeft Kurvers een aanzet voor de locaties waar de woningen in de komende twee decennia moeten komen in de stad. De kansen liggen onder meer ten zuiden van de Nieuwe Maas, waaronder in de geplande gebiedsontwikkeling van Feyenoord City en het Zuidplein, waar het evenementencomplex Ahoy is gevestigd.
‘Verder kijken we naar locaties bij ov-knooppunten, oude haventerreinen, langs de rivieroevers en onbenutte locaties langs snelwegen en parkranden’, licht hij toe. Zo biedt het gebied Merwe4Haven bij Spangen en Delfshaven veel ruimte voor woningbouw. Voorheen was dit het centrum waar de grote koelschepen met fruit hun lading losten. ‘Dit gebied is groter dan het centrum. Dat gaan we samen met Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen.’ Belangrijk is in de ogen van Kurvers dat dit oude havengebied ‘niet een saaie woonfabriek moet worden’. ‘We zoeken naar een mix van wonen en werken.’ Er blijft dus ruimte voor bedrijvigheid in dit gebied. ‘Minder maakindustrie, maar meer de haven van de toekomst.’ Een andere stadshaven die in beeld is voor woningbouw is de Rijnhaven. ‘Die wordt wellicht gedeeltelijk gedempt. Maar de havengeschiedenis willen we wel behouden en het havenbekken blijft dan ook herkenbaar.’

Ook hoogwaardig ov
De bouw van het grote aantal woningen moet in de visie van Kurvers gepaard gaan met de ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer om te voorkomen dat de groei van het aantal inwoners tot groei in het autoverkeer leidt . ‘Daarom is woningbouw in de buurt van bestaande ov-knooppunten en ov-lijnen belangrijk.’
Het Rotterdamse ov-bedrijf RET heeft al plannen voor de aanleg van een nieuwe metrolijn die Rotterdam-Zuid beter ontsluit. Verder wordt gekeken naar het doortrekken van de lightrailverbinding tussen Den Haag en Rotterdam naar Dordrecht.’