Nederlandse bijdrage aan Brussel dreigt komende jaren met bijna twee derde te stijgen

Nederlandse bijdrage aan Brussel dreigt komende jaren met bijna twee derde te stijgen

okt 29, 2019 Nieuwsfeed by vincent

Een wandelpad mede gefinancierd door het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Komend jaar maakt Den Haag bruto €8 mrd over aan Brussel. Dat komt netto neer op €5,5 mrd, omdat Nederland ook weer geld ontvangt uit de Europese subsidiepotten. Bron: FD, Foto: George Mollering / ANP In het kort:
Nederland levert sinds 2000 per hoofd van de bevolking de grootste bijdrage aan de EU-begroting. De bruto-afdracht zou volgens EU-bronnen tussen 2020 en 2027 met 62,5% oplopen. Den Haag schrikt hiervan en wil in Brussel een korting of andere vorm van compensatie afdwingen. De Nederlandse financiële bijdrage aan de Europese Unie dreigt de komende jaren met 62,5% te stijgen. De jaarlijkse brutoafdracht zal volgens EU-bronnen in 2027 uitkomen op €13 mrd als de Europese Commissie haar zin krijgt. De Commissie wil tot grote ergernis van het kabinet de nieuwe Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 flink verhogen ten opzichte van het huidige budget, dat loopt van 2014 tot en met 2020. Komend jaar maakt Den Haag bruto €8 mrd over aan Brussel. Dat komt netto neer op €5,5 mrd, omdat Nederland ook weer geld ontvangt uit de Europese subsidiepotten. Het kabinet vindt een stijging naar bruto €13 mrd in zeven jaar onacceptabel, mede omdat een flink deel van de toename wordt veroorzaakt door de voorgenomen afschaffing van de korting van nu € 1,5 mrd voor Nederland. Brussel wil af van die kortingen voor nettobetalers op hun brutoafdracht. Hoeveel er in 2027 netto van die €13 mrd zou overblijven, is nog onduidelijk.

Nederland grootste nettobetaler
Nederland draagt sinds de eeuwwisseling per hoofd van de bevolking het meeste van alle EU-landen bij aan de Europese begroting. Premier Mark Rutte zei eerder te vrezen dat het straks helemaal buitenproportieel wordt. In totale eurobedragen is Duitsland veruit de grootste nettobetaler. Het land draagt in 2020 €15 mrd bij aan het EU-budget.
Berlijn is evenmin blij met het Commissievoorstel om de begroting te verhogen. Volgens eigen berekeningen, die de Financial Times heeft gezien, gaat Duitsland daardoor in 2027 meer dan €33 mrd betalen. Dat is een stijging van 120%. Begin oktober lieten Nederland en Duitsland in een gezamenlijke verklaring weten dat zij in de onderhandelingen over de nieuwe EU- meerjarenbegroting vasthouden aan het zogeheten eenprocentsplafond. Dit houdt in dat Brussel ook tussen 2021 en 2027 niet meer mag uitgeven dan 1% van het Europese bruto binnenlandse product (bbp). Die norm geldt eveneens voor de lopende begroting. Dat komt neer op een totaalbedrag van €1087 mrd aan verplichtingen die Brussel tussen 2014 en 2020 kan aangaan.
De Commissie wil het nieuwe budget juist laten stijgen tot 1,11%. Dat is €1279 mrd over zeven jaar. Tegelijkertijd valt het Verenigd Koninkrijk als grote nettobetaler weg na de brexit. Het financiële gat van naar schatting €13 mrd per jaar dat de Britten achterlaten, moeten de 27 overblijvende EU-lidstaten vullen.
Nederland wijst erop dat een EU-budget van 1% van het Europese bbp tot 2027 hoe dan ook al een forse stijging van de nationale afdrachten betekent. Het bbp is nu immers veel hoger dan in 2014, toen de crisis Brussel in haar greep hield. Volgens een diplomaat moet Nederland vanwege die gestegen economische groei en inflatie sowieso al in 2027 zeker €1,5 mrd tot €2 mrd extra betalen aan de EU. Dat vindt Den Haag wel genoeg.

Stroeve onderhandelingen
Nederland en Duitsland krijgen alleen steun van Zweden, Denemarken en Oostenrijk bij hun pleidooi voor de eenprocentsgrens. Deze vijf landen zijn volgens Wenen na de brexit goed voor 40% van het Europese huishoudboekje. Bij de EU-top van half oktober heeft Rutte tegen de andere regeringsleiders gezegd hoeveel belang hij hecht aan ‘correctiemechanismen’: Den Haag wil zijn korting behouden of anders harde garanties krijgen dat het extra EU-subsidies voor bijvoorbeeld innovaties krijgt. Bij de vorige begrotingsonderhandelingen in 2014 ging de Nederlandse korting ten koste van de innovatiefondsen, waar Den Haag juist relatief veel geld uit krijgt.

Migratie
Huidig EU-voorzitter Finland heeft recentelijk alvast getracht een compromis te vinden over het budget. Het toetste conceptvoorstellen met marges tussen 1,03% en 1,08% van het bbp, maar dit werd meteen door de lidstaten van tafel geveegd, ook door netto-ontvangers. Zij willen juist een hogere EU-begroting. De onderhandelingen verlopen dan ook stroef en nemen naar verwachting nog zeker een halfjaar in beslag.
Den Haag is het eens met de Commissie dat er de komende jaren veel meer EU-geld moet naar de ‘uitdagingen van deze eeuw’ zoals veiligheid, migratie, klimaat en innovatie. Maar Nederland vindt tegelijkertijd dat Brussel hiervoor maar geld moet vrijspelen door extra te bezuinigen op ‘oude hobby’s’ zoals landbouwsubsidies en steun voor arme regio’s. Het kabinet pleit al jaren voor zo’n moderniseringsslag. Nederland wil daarnaast het EU-budget voorwaardelijker maken. Landen die bijvoorbeeld een loopje nemen met hun rechtsstaat krijgen dan minder geld uit de EU-fondsen.