Groen licht Blankburgtunnel…

Groen licht Blankburgtunnel…

jul 20, 2018 Nieuwsfeed by vincent

Weg vrij voor gloednieuwe A24; meningen verdeeld over komst Blankenburgtunnel

Úren in de file, op weg naar het verre Rotterdam. Rozenburgers kennen het gevoel, zo ook inwoners van Voorne-Putten. Vooral na ongelukken op de A15, wanneer de enige toegangsweg tot de grote stad volledig verstopt raakt.

In hun kielzog de honderden vrachtwagens die dagelijks vanuit de Europoort vertrekken. Samen in de rij, zij aan zij.

Dat is, op zijn vroegst, in 2022 voorbij. Dan is de Blankenburgverbinding klaar. Het betreft een extra snelweg, bestaande uit twee keer drie banen, die de A15 bij Rozenburg met de A20 bij Vlaardingen gaat verbinden. Een deel van het nieuwe asfalt komt in Het Scheur te liggen, omhuld door wat de Blankenburgtunnel is gaan heten.

Tegenstanders rouwen. Zij zien kilometers groen, voornamelijk op Vlaardings grondgebied, verdwijnen.

Natuurliefhebbers probeerden de afgelopen jaren van alles om de tunnel tegen te houden: van demonstreren tot het planten van een bos. Uiteindelijk hoopten zij dat de rechter – die lang worstelde met onder meer Europese regelgeving en daardoor de tijd nam – een streep door de plannen zou zetten.

Dat gebeurde niet. De Raad van State veegde met haar vonnis álle bezwaren van tafel.

Zij concludeerde onder meer dat de planmakers voldoende maatregelen hebben bedacht ter compensatie van het groen dat gaat sneuvelen. Bedoeling is om onder meer duinen langs het water aan te leggen. Totaal komt nabij de tunnel zo’n duizend vierkante meter aan duin te liggen.

De A24 – zoals de nieuwe snelweg gaat heten – wordt een tolweg. De tolheffing verdwijnt wanneer de kosten, zo’n 1,1 miljard euro, zijn terugverdiend, belooft Rijkswaterstaat. De verwachting is dat dat zeker 25 jaar zal duren.

De tol bedraagt 1,18 euro per auto, registratie gaat op basis van kentekenherkenning. De rekening volgt dan later.

 

De tunnel is op zijn vroegst in 2022 klaar.

 
De tunnel is op zijn vroegst in 2022 klaar. © Rijkswaterstaat

Schop

Aannemerscombinatie BAAK, die de aanleg op zich neemt, mag op 1 september beginnen met de werkzaamheden. Dat is contractueel vastgelegd: eerder een schop in de grond zetten mag niet. Rijkswaterstaat houdt in september informatiebijeenkomsten voor omwonenden.

Met de beslissing komt een einde aan jarenlang getouwtrek over de tunnel, waarvan het Rijk al in 2009 heeft gezegd dat die – óf een andere verbinding over het water – er moet komen.

In dat jaar gaf zij de aanzet voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding als oplossing voor het alsmaar drukker wordende wegennet rondom Rotterdam.

Een tunnel nabij de Maeslantkering haalde het niet: deze optie bleek duurder dan de Blankenburgtunnel – die in de volksmond zo heet, maar officieel de naam Maasdeltatunnel draagt – en is bovendien minder goed in staat het bereikbaarheidsprobleem op te lossen. 

 

 
© Sybren Terpstra

‘Uniek stuk natuur gaat naar de knoppen’

Hij geeft toe: schelden deed het Vlaardingse GroenLinks-raadslid Neill Voorburg zeker toen hij het nieuws over de tunnel vanochtend hoorde. ,,Ik krijg daar wel een sik van, ja. Ik baal hier ongelofelijk van.’’

Hij rouwt om het groen dat ruimte moet maken voor asfalt. ,,Een uniek stukje natuur gaat naar de knoppen. We hebben het hier over een zesbaansweg, hè. Geen weggetje, maar een flinke jongen. Dat heeft ook zijn weerslag op de beestjes die daar wonen.’’

Voor de compensatiemaatregelen haalt hij zijn schouders op. De duinen staan in zijn ogen te ver van de Vlaardingers ingetekend.

,,We kopen daar niks voor. En bedenk je dat we in deze regio omgerekend 5,3 sigaretten per dag aan rommel inademen. Zo’n tunnel gaat dat niet verbeteren.’’

Wel maakt het Voorburg strijdbaar: ,,De mouwen gaan direct omhoog, we schakelen een tandje bij. De noodzaak voor extra groen wordt alleen maar groter. We moeten Vlaardingen nu écht vooruit gaan helpen: geen bomen meer kappen waar het niet hoeft, milieuzones aanleggen, alle registers moeten open.’’

De natuurorganisaties die naar de rechter stapten zijn ‘zwaar teleurgesteld’ in het vonnis.

,,De Blankenburgtunnel lost niets op, maar maakt wel veel kapot. Het is dus erg zuur dat zo’n onverstandig besluit juridisch wel in orde blijkt te zijn en de weg daarom aangelegd mag worden”, meldt campagneleidster Susanne Kuijpers van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland die namens de organisaties het woord voert.

De organisaties verzetten zich de afgelopen jaren fel tegen de aanleg van de snelweg, omdat de Blankenburgtunnel volgens hen ‘door luchtvervuiling en beschadiging van het landschap de leefomgeving van omwonenden aantast’.

Bovendien, stellen zij, doorkruist de snelweg het natuurgebied De Rietputten. ,,Hier leven zeldzame vogelsoorten als de roerdomp en broedt één van de grootste populaties baardmannetjes van West-Nederland. Nu de weg komt, zullen deze soorten hier vrijwel zeker verdwijnen.’’

De strijdlustige tegenstanders plantten vijf jaar geleden een protestbos op de ingetekende plek voor de tunnel. Die bomen zijn inmiddels verwijderd. Rijkswaterstaat heeft wel beloofd 250 stuks elders terug te plaatsen.

 

Honderden Vlaardingers plantten in 2013 een boom tegen de tunnel.

 
Honderden Vlaardingers plantten in 2013 een boom tegen de tunnel. © Roel Dijkstra

‘Het zal miljoenen euro’s per jaar schelen’

Inwoners van Rozenburg kunnen hun geluk niet op. De Blankenburgtunnel wordt volgens hen ‘de oplossing voor de te drukke A15’.

En niet alleen vanwege de ergernis dat het als automobilist ‘altijd achter in de rij aansluiten is’. Oók omdat nu een extra vluchtweg zal ontstaan wanneer, bijvoorbeeld, bij de industrie wat verkeerd gaat.

Voor Rozenburgers een geruststellende gedachte, weet Rob Oosterlee, voorzitter van de gebiedscommissie Rozenburg: ,,Het kan hier zomaar een keer fout gaan.’’ Hij werkt in Hoek van Holland en kent de files goed: ,,Hemelsbreed is dat veertien kilometer hier vandaan. Toch is een enkele rit naar mijn werk nu 55 kilometer.’’

Dat niet iedereen het eens is met de komst van de tunnel, begrijpt Oosterlee wel. ,,Voor sommigen is het een gevoelig onderwerp. Het gebied verandert de laatste jaren erg veel. Maar juist daarom denk ik: dan kan dit er ook nog wel bij, toch? ‘’

Als verloofd stel uit Maassluis wilden Betsy Ohlsen en haar man pas trouwen als de Blankenburgtunnel was aangelegd. Haar man werkte in Maassluis. Via zijn werk kregen ze in de jaren 60 een woning in Rozenburg. Voordat ze konden samenwonen, moesten ze elkaar het jawoord geven. ,,Wij dachten: we wachten op de tunnel, dat is veel handiger reizen’’, zegt Ohlsen. ,,Maar het duurde ons te lang.’’ Inmiddels is het echtpaar 50 jaar getrouwd. ,,Die tunnel is een langgekoesterde wens van ons.’’

Opluchting ook in de haven. ,,Dit is heel goed nieuws’’, zegt adjunct-directeur Joost Sitskoorn van Evofenedex, die belangenorganisatie van bedrijven die goederen vervoeren en exporteren. ,,Het verbeteren van de bereikbaarheid van Rotterdam is zo belangrijk voor duizenden bedrijven die goederen van en naar de stad en haven laten aan- en afvoeren. Zodra de verbinding klaar is, zal een goed deel van de jaarlijkse 14 miljoen euro economische schade door files en de bijbehorende ergernis wegvallen. Grandioos.’’

Daar sluit het Havenbedrijf Rotterdam zich bij aan. ,,Wij zijn erg blij, omdat nu kan worden begonnen met de aanleg van een robuust wegennet’’, zegt operationeel directeur Ronald Paul. ,,Het havengebied zal daardoor niet louter afhankelijk meer zijn van de Botlektunnel en bovendien wordt de Beneluxtunnel ontlast.’’

(met medewerking van Leon van Heel en Eva de Graaff)