Financiële sector belooft werknemer en flexkracht voortaan gelijk te behandelen

Financiële sector belooft werknemer en flexkracht voortaan gelijk te behandelen

dec 10, 2019 Nieuwsfeed by vincent

Forensen checken op een doordeweekse ochtend uit op Den Haag Centraal Station. Of zij nou werken onder een vast contract, een flex-contract of als zzp’er: in de financiële sector maakt dat straks weinig meer uit. Foto: Roger Cremers voor het FD In het kort
Na de architectenbureaus, wil nu ook financiële sector de kloof tussen vaste medewerkers en flexwerkers verkleinen.Alle werkenden zullen voortaan gelijk behandeld worden, luidt het streven.Een werkcode die verschillende instellingen opstelden, kan ook toegepast worden in andere sectoren. Vier verzekeraars, een bank en drie vakbonden gaan hun flexwerkers gelijkwaardiger behandelen ten opzichte van vaste werknemers. Het is de tweede keer in korte tijd dat werkgevers besluiten de positie van flexibele krachten te verbeteren.
Vorige maand werd de cao voor architectenbureaus gesloten; daarin werden de rechten van freelance architecten gelijkgesteld aan die van hun collega’s in vaste dienst. Datzelfde moet nu dus ook gaan gebeuren in de financiële sector. Want, luidt de strekking: goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap moeten aan elkaar gekoppeld worden. Daarnaast is het streven om de code te transporteren naar ander sectoren. Verzekeraar Achmea nam samen met Vakbond de Unie het initiatief voor de zogenaamde werkcode, die zij dinsdagmiddag ondertekenen. Andere ondertekenaars zijn ING, Nationale Nederlanden, a.s.r., VGZ en FNV Finance en CNV Vakmensen. De code zal gelden voor zo’n 40.000 vaste medewerkers en 10.000 flexkrachten en zzp’ers.

Gelijkwaardige beloningen
Het document bestaat uit vijf speerpunten, die de komende drie jaar richting zullen geven aan de cao-onderhandelingen. Die gaan over gelijkwaardige beloningen, toegang tot arbeidsongeschiktheids- en pensioenvoorzieningen, maar ook zaken als de persoonlijke ontwikkeling van flexkrachten. Bovendien beloven de instellingen dat er afspraken worden gemaakt over het beperken van concurrentiebedingen. Deze overeenkomsten maken het voor zzp’ers vaak lastig om voor meerdere opdrachtgevers te werken. ‘Als verzekeraar kennen wij de risico’s van flexibele arbeid goed’, zegt Elly Ploumen, HR-directeur van Achmea. ‘Wij zijn ook op andere manieren bezig met de vraag hoe we die risico’s kunnen verkleinen en wilden het gesprek hierover met de sector aangaan.’
Er werd gesproken met concurrenten en het plan werd opgevat voor het organiseren van een congres over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De gesprekken verliepen voortvarender dan gedacht: er bleken al allerlei regelingen te bestaan die de kloof tussen vaste- en flexmedewerkers versmallen. Zo vormt de cao van a.s.r. nu al de basis voor overeenkomsten met alle werkenden en biedt ING uitzendkrachten verschillende opleidingen aan.

‘’Eerst zien, dan geloven’, dacht ik in eerste instantie. Maar iedereen bleek enthousiast en dan zie je dat ook lastige drempels worden geslecht’
Bestuurder Gerard van Hees van FNV Finance was blij verrast over de positieve houding van de betrokken partijen. ‘“Eerst zien, dan geloven” dacht ik in eerste instantie. Maar iedereen bleek enthousiast en dan zie je dat ook lastige drempels rond het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden worden geslecht.’
Hij noemt de financiële sector ‘uitermate geschikt’ voor het opstellen van een werkcode: ‘Verzekeraars hameren graag op hun eigen nutsfunctie. Zij maken het mogelijk dat mensen risico’s kunnen nemen, juist omdat zij die hebben afgedekt. Dat moet je dan toch ook goed regelen voor de mensen die bij je werken.’ Die nutsfunctie maakt de werkcode tot meer dan alleen een sociaal initiatief, zegt ook Ploumen van Achmea: ‘Hier ligt een taak voor ons als werkgever en opdrachtgever. Maar natuurlijk ook een kans als verzekeraar. Van de negen miljoen werkenden heeft een derde geen vast contract. Terwijl: zij willen zich ook verzekeren voor arbeidsongeschiktheid of een hypotheek af kunnen sluiten.’

Horeca, detailhandel
Het is de bedoeling dat de werkcode wordt gekopieerd naar andere sectoren. Arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha van FNV ziet de kansen: ‘In de horeca, de detailhandel… in de hele arbeidsmarkt is een grote behoefte aan dit soort afspraken’, zegt hij. ‘Het werk wordt georganiseerd in duurzame relaties, dat kun je alleen maar toejuichen’• Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht
Ook hoogleraar Arbeidsrecht Evert Verhulp is positief. Hij spreekt dinsdag op de conferentie waar de code wordt ondertekend en noemt het ‘baanbrekend’ dat de werkcode belooft om de cao ook toe te passen op zzp’ers. ‘Het werk wordt georganiseerd in duurzame relaties, dat kun je alleen maar toejuichen’, zegt hij.
Maar dat het straks niet meer uitmaakt of iemand flexwerker of in vaste dienst is, noemt hij een streven dat niet hard te maken is: ‘Natuurlijk maakt het wel uit. Waarom zou je anders geen werkeloosheidsuitkering in het leven roepen voor zzp’ers? Dat kan natuurlijk niet, dan loop je meteen op tegen allerlei bezwaren. Ze zijn niet gelijk.’ In een sector waar de vervangbaarheid van mensen groter is, zal het lastiger zijn om zo’n code op te stellen, vreest Verhulp. ‘In die sectoren kun je alleen wat veranderen als iedereen víndt dat dat moet. Deze code draagt bij aan het bewustwordingsproces daarover.’