Duurder flexwerken leidt niet tot meer vaste banen..

Het steken van asperges is tijdelijk werk. Minister Wouter Koolmees wil flexwerk fors duurder maken.

Duurder flexwerken leidt niet tot meer vaste banen..

apr 12, 2018 Nieuwsfeed by vincent

‘Duurder maken van flexwerken leidt niet tot meer vaste banen’

De maandag gepresenteerde kabinetsplannen om de kloof tussen vast en flexibel werk te verkleinen, schieten wat werkgevers betreft hun doel voorbij. Versoepeling van het ontslagrecht moet meer vaste contracten opleveren, maar werkgevers in de detailhandel, horeca en tuinders zullen er niet één extra uitdelen, waarschuwen zij. ‘Ik vind het een waardeloos voorstel en dat heb ik de minister ook gezegd’, aldus voorzitter Marc Calon van landbouwkoepel LTO Nederland.

Het steken van asperges is tijdelijk werk. Minister Wouter Koolmees wil flexwerk fors duurder maken.

Het steken van asperges is tijdelijk werk. Minister Wouter Koolmees wil flexwerk fors duurder maken. Foto: Hollandse Hoogte

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil tijdelijke contracten, uitzendwerk en payrolling — waarbij een derde partij het juridisch werkgeverschap overneemt — per 2020 fors duurder maken. Dit prikkelt werkgevers alleen maar om weg te vluchten in minder gereguleerde flexvormen zoals zzp-inhuur en buitenlandconstructies, verwachten zij.

Calon voorspelt dat delen van de Nederlandse land- en tuinbouw zullen verkassen naar Oost-Europa als Koolmees zijn plannen doorzet. ‘Koolmees schiet zichzelf in de voet. Het plukken van kersen en het steken van asperges is per definitie tijdelijk werk. Als je dat zo veel duurder maakt, verdwijnt het vanzelf naar het buitenland.’

Ook de horecabranche, die voor 70% bestaat uit flexibel werk, reageert als door een wesp gestoken. Het plan om de WW-premie voor flexwerkers te verhogen en die voor vaste werknemers te verlagen, komt neer op een zware boete voor de hele sector, zegt beleidsadviseur Paul Schoormans van Koninklijke Horeca Nederland. ‘Dit is symptoombestrijding. De fixatie is dat flex niet deugt en dus duurder moet worden. De flexwerker zelf schiet er niets mee op.’ In de praktijk betekent het volgens Schoormans dat mkb’ers in de horeca massaal zullen uitwijken naar zzp-inhuur, bijvoorbeeld via het snelgroeiende platform Temper.

Opgepompte prijs

De kosten van uitzendwerk stijgen fors door de nieuwe sociale lasten, waaronder ook extra premie voor een ontslagvergoeding, zegt de uitzendkoepel ABU. Die is niet tegen regulering van payrolling, maar ‘Koolmees slaat door in de heftigheid waarmee hij de prijs van flexwerk oppompt’, vindt directeur Jurriën Koops. Meer vaste banen levert dat volgens hem niet op door tal van sluiproutes. ‘Het werk lekt alleen maar weg naar minder gereguleerde flexvormen, zoals zzp-inhuur. En onze opstapfunctie om kwetsbare groepen aan de slag te helpen op de arbeidsmarkt, breng je in gevaar.’

‘Koolmees slaat door in de heftigheid waarmee hij de prijs van flexwerk oppompt’
– ABU-directeur Jurriën Koops

Het is op zichzelf niet onwenselijk om flexarbeid duurder te maken in een poging een gelijk speelveld te creëren op de arbeidsmarkt, vindt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Alleen heeft dat weinig zin zo lang de zzp’er buiten beschouwing wordt gelaten. Koolmees komt pas in 2020 met een plan om schijnzelfstandigheid structureel aan te pakken. Zonder zzp’ers in zijn plannen te betrekken, kan het kabinet volgens Verhulp de beoogde balans tussen vast en flex vergeten.

Koolmees beoogt een knoop door te hakken, nadat in september het sociaal overleg over een groot arbeidsmarktakkoord was vastgelopen. In zijn nieuwe wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt Koolmees in herinnering dat flexwerkers volgens het UWV vier keer zo vaak in de WW belanden als vaste werknemers en enkele malen zwaarder beslag leggen op uitkeringsfondsen. Hij vindt het daarom gerechtvaardigd om de werkloosheidspremies die werkgevers betalen voor flexwerkers 5 procentpunten hoger te maken dan voor vaste contracten.

Payrolling

Naast de hogere WW-premie voor tijdelijke contracten zal het kabinet de rechten van de geschatte 200.000 payroll-krachten in Nederland in hoge mate gelijktrekken met die van vaste collega’s. Zij bouwen straks veel meer pensioen op en krijgen meer ontslagbescherming. Payrolling moet alleen ingezet worden om werkgevers te ‘ontzorgen’, niet meer om te concurreren op arbeidsvoorwaarden, vindt het kabinet.

Payrolling verliest met het nieuwe wetsvoorstel zijn aantrekkingskracht, zegt Schoormans van de horecabranche, maar zelf iemand in dienst nemen wordt er ook nauwelijks aantrekkelijker op. Zeker niet zo lang de zware plicht tot twee jaar doorbetaling van zieke werknemers overeind blijft voor mkb’ers en er geen breder pakket van maatregelen komt. Dat suggereerde ook de Raad van State maandag in een advies. Voor de loondoorbetaling beloofde het kabinet een oplossing in oktober, maar de uitwerking laat op zich wachten. ‘Al met al is er weinig veranderd sinds het anti-flexdogma van minister Lodewijk Asscher’, aldus Schoormans.

‘Feit blijft dat er nu wetgeving aankomt die het werkgever zijn alleen maar onaantrekkelijker maakt’
– Jan Meerman van INretail

De sympathie van de vakbonden heeft Koolmees overigens ook niet gewonnen met zijn arbeidsmarktingrepen: FNV en CNV zijn vooral verbolgen over zijn versoepeling van de ontslagregels en het feit dat hij niet doorpakt op het zzp-dossier. Zo blijft een poldertraditie in stand waarbij alle partijen ontevreden zijn.

Hebben de sociale partners het niet over zichzelf afgeroepen dat Koolmees een knoop doorhakt na jaren van vruchteloze onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers? ‘Ik snap dat de minister iets moet doen’, zegt directeur Jan Meerman van INretail, de koepel voor detailhandel. ‘Maar feit blijft dat er nu wetgeving aankomt die het werkgever zijn alleen maar onaantrekkelijker maakt. De angst om iemand in vaste dienst te nemen is onder winkeliers nog steeds een enorm. Zij kunnen voor hun gevoel niet anders dan flexibel werk aanbieden, en worden daar nu voor gestraft.’

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): wat verandert er?

  • Werkgevers gaan minder WW-premie betalen voor vaste werknemers en aanzienlijk meer voor mensen die voor bepaalde tijd in dienst zijn. Voorheen waren de premies sectorafhankelijk. Hoe groter de instroom naar de WW, des te zwaarder werd een sector belast
  • Het ontslaan van vaste werknemers wordt eenvoudiger dankzij de komst van een extra ‘cumulatieve’ ontslaggrond. De werkgever mag een optelsom maken van meerdere ontslaggronden, waar voorheen één grond uitputtend bewezen moest zijn.
  • Een werknemer kan dan wel een hogere transitievergoeding meekrijgen
  • De proeftijd van vaste contracten wordt verlengd van twee tot vijf maanden.
  • Werknemers bouwen vanaf dag één recht op voor een transitievergoeding in plaats van vanaf twee jaar
  • Werkgevers mogen een werknemer maximaal drie jaar lang tijdelijke contracten aanbieden, voorheen was dat twee jaar
  • Payroll-medewerkers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste collega’s.
  • De WAB is opengesteld voor internetconsultatie. Burgers, instellingen en bedrijven mogen vier weken lang erop reageren