Digitale werkplek op kantoor zorgt voor meer duurzaamheid

Digitale werkplek op kantoor zorgt voor meer duurzaamheid

nov 5, 2019 Nieuwsfeed by vincent

Digitale werkplekken zijn niet alleen vanwege duurzaamheid een goed idee, dankzij talrijke technologische slimmigheden hebben ze ook een positief effect op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Bron: Intermediair Het zijn van die kleine ergernissen die iedere loonslaaf in een kantoorpand zal herkennen. Met een paar wachtenden sta je – natuurlijk veel te lang – te wachten bij de lift. Gaan de deuren open, en wat blijkt? Lift vol. Een tijdje staren wachtenden en de mensen in de volle liftcabine elkaar ongemakkelijk aan. Dan schuiven de deuren dicht en gaat de lift verder. 
‘Volstrekt onzinnig om te stoppen, dat kan slimmer’, dacht Erik Ubels, CTO van EDGE Technologies, nadat de deuren van de lift weer eens voor zijn neus waren dichtgegaan. De oplossing die wordt toegepast bij technologiebedrijf EDGE Olympic is verbluffend simpel: sensoren bovenin de liften tellen het aantal mensen. Kunnen er geen mensen bij, dan worden er geen onnodige stops meer gemaakt. Resultaat: minder ergernis bij wachtenden en bij mensen in de lift. Doordat de liften minder vaak hoeven te stoppen, levert het ook een energiebesparing op van 20 procent.

Sensoren die energieverspilling tegengaan
Duurzaam bouwen is een van de uitgangspunten van EDGE Technologies. Dat is niet zonder reden. Ubels: ‘Bijna 40 procent van de CO2-uitstoot komt uit de gebouwde omgeving. En dan gaat het over de gebouwen als ze in gebruik zijn; dus niet eens over het bouwen.’ Willen bedrijven de impact van de mens op het milieu nog enigszins onder controle houden, dan zullen nieuwe en bestaande gebouwen zo duurzaam mogelijk moeten. De inzet van nieuwe technologie kan hier enorm helpen. Dat blijkt bij EDGE Olympic. Het gebouw opende vorig jaar zomer haar deuren aan de Amsterdamse Zuidas, na een ingrijpende herontwikkeling, verbouwing en modernisering. EDGE Olympic is volgestopt met sensoren die helpen om het energieverbruik voor bijvoorbeeld warmte en licht af te stemmen op de aanwezigheid van mensen. Maar ook aan vergaderruimtes die niet hoeven te worden verlicht en verwarmd als er niemand aanwezig is. En dus ook volle liften die niet nutteloos stoppen als er toch niemand uit wil.

Betere, duurzame gebouwen
Energiezuinigheid en duurzaamheid zijn niet de enige voordelen die EDGE Technologies met smart bouwen beoogt. Werkplezier vergroten door middel van slimme technologie was een van de uitgangspunten bij de herinrichting, waarbij de digitale infrastructuur de basis vormt voor het gebruik. De mate waarin gebruikers controle hebben over hun werkplek is een belangrijke factor die van invloed is op het werkplezier. Een mooi voorbeeld zijn de licht- en klimaatcomponenten die op alle verdiepingen in het plafond zijn aangebracht. Verlichting en klimaatbeheersing zijn vanaf iedere werkplek afzonderlijk te bedienen. Conflicten als gevolg van verschillende gevoelstemperaturen behoren tot het verleden. Met dezelfde app kunnen werkenden hun collega’s vinden, toegang krijgen tot het gebouw en de parkeergarage en vergaderzalen boeken en is het mogelijk om de bezettingsgraad van ruimtes te controleren. Uitdaging bij het inrichten van smart buildings is de versnippering in technologie. Van het aansturen van verwarming en verlichting tot klimaatbeheersing en het boeken van vergaderruimtes; stuk voor stuk draaien ze op afzonderlijke platforms. Omdat het niet doenlijk is voor elke activiteit afzonderlijk een app te gebruiken, zullen al die afzonderlijke platforms in één dashboard moeten worden samengebracht. De gebruiker wil tenslotte op een overzichtelijke en toch veilige manier controle uitoefenen. Digitale werkplekken zijn niet alleen vanwege duurzaamheid een goed idee, dankzij talrijke technologische slimmigheden hebben ze ook een positief effect op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

Modern kantoor: happy werknemers
Veel gehoorde argumenten voor smart building zijn kostenbesparingen door zuiniger met energie om te gaan, en verhoging van productiviteit door optimaliseren van werkomstandigheden. Door roombooking te linken aan sensoren en hiermee het klimaat en verlichting aan te sturen, zou je tot 30% hogere productiviteit kunnen realiseren. Chief Commercial Officer Iain Thompson van OfficeApp ontkent dit effect niet, maar plaatst vraagtekens bij de meetbaarheid. Beter is het volgens hem om te kijken naar de invloed die slimme technologie kan hebben op ‘employee happiness’. Happy Office Life. Dat is waar het met smart buildings om te doen moet zijn. ‘Het smart maken van je kantoor zorgt voor meer werkplezier. Dat kun je meten, er gaan minder mensen weg. Wie er beter in slaagt om werknemers vast te houden, heeft een voorsprong op een arbeidsmarkt die zich kenmerkt door toenemende schaarste.’
Volgens EMEA CTO van HPE Aruba, Dobias van Ingen, die tijdens een afsluitende presentatie een aantal cases besprak, is het slim maken van gebouwen niet een op zichzelf staande ontwikkeling. ‘In dit soort werkomgevingen waar het draait om efficiënt gebruik van werkruimte, is slimme technologie geen doel op zich, maar een hulpmiddel om digitale werkplekken in te richten.’ Kantoorgebouwen zijn het meest voor de hand liggend om smart technologie toe te passen, maar Van Ingen ziet kansen voor meer sectoren. ‘Medewerkers van ziekenhuizen, stadions en retail, kunnen met de inzet van de juiste technologie, ook als zeer tevreden medewerkers door het leven gaan.’