Den Haag en Rotterdam vrezen dat openbaar vervoer na 2025 vastloopt

Den Haag en Rotterdam vrezen dat openbaar vervoer na 2025 vastloopt

nov 29, 2018 Nieuwsfeed by vincent

De gemeenten Den Haag en Rotterdam zijn blij met het extra geld van het Rijk om een aantal belangrijke knelpunten in het verkeer aan te pakken. Tegelijk waarschuwen ze ook: als er niet meer geld beschikbaar komt, loopt het openbaar vervoer in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag al in 2025 tegen de grenzen van haar capaciteit aan.

Dit stellen de wethouders Judith Bokhove (Rotterdam) en Robert van Asten (Den Haag).

 
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maakte eind vorige week bekend hoeveel geld er voor nieuwe infraprojecten beschikbaar is. Zo hebben Rijk en regio nu ruim €400 mln vrijgemaakt voor een nieuwe oeververbinding in Rotterdam en heeft Den Haag nu een budget van €137 mln om transformatiewijk Binckhorst te ontsluiten met openbaar vervoer en nieuwe slimme mobiliteitsoplossingen. Donderdag is er in de Tweede Kamer een overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Investeringen steken wat schril af
Toch steken de investeringen schril af ten opzichte van de Blankenburgtunnel (ruim €1 mrd) en de verlengde A16 (€1 mrd). Staat het openbaar vervoer lager op de prioriteitenlijst dan het asfalt? Bokhove en Van Asten vinden dat kort door de bocht. Zij wijzen er op dat het Rijk in het toekomstige mobiliteitsfonds meer flexibiliteit wil inbouwen, zodat er op termijn mogelijk ook meer beschikbaar komt voor lightrail.

Het is volgens de wethouders zeker dat daar de komende jaren meer geld voor nodig is. De RandstadRail is een groot succes, maar op centrale locaties worden door de sterke groei tegen 2025 de grenzen van de capaciteit bereikt, vijf jaar eerder dan voorzien. Als er nog eens 400.000 inwoners bijkomen in de Metropoolregio gaat dat dus stevig knellen. Van Asten: ‘De snelweg kun je niet alsmaar blijven verbreden. In de stad kun je dat extra verkeer helemaal niet kwijt.’

Nu al aan de slag in Binckhorst
Volgens hem is het dus belangrijk om nu al aan de slag te kunnen in Binckhorst, een oud bedrijventerrein nabij het centrum van Den Haag dat wordt ontwikkeld tot een woon-werkwijk. ‘Er komen daar 5000 tot 10.000 woningen en misschien wel 15.000 als het gebied van de afvalverwerking er eventueel bij wordt getrokken’, aldus Van Asten. ‘De ontsluiting is nu nog dramatisch slecht. Als we dus niets doen dan levert dat op de snelweg meteen extra druk op.’

Lees ook

Wordt er straks nog gewerkt op Binckhorst?
Het plan is om de €137 mln direct in te zetten voor een busbaan. In de ruimtelijke planning wordt rekening gehouden met een eventuele toekomstige aanleg van rails of een tramtunnel. Daarnaast zegt Van Asten het te zoeken in slimme mobiliteit zoals deelauto’s en -fietsen en de ontwikkeling van apps. Ook komen er langeafstandfietspaden en minder parkeerplaatsen zodat de wijk een autoluw karakter krijgt.

Marktpartijen en ontwikkelaars betrekken in financiering
Bokhove is heel gelukkig dat er gekeken kan worden wat de beste plek is voor de oeververbinding in Rotterdam, of het een brug of een tunnel moet worden en hoe het openbaar vervoer het best tot zijn recht komt. ‘We zoeken de samenwerking met marktpartijen’, aldus Bokhove. ‘Met een goede verbinding kunnen bij Feyenoord City in plaats van 13.000 zo’n 30.000 woningen worden ontwikkeld. Dat is voor investeerders interessant. Bij de herontwikkeling Hart van Zuid in Rotterdam is gekozen voor een publiek-private samenwerking. Zoiets kan hier wellicht ook passen.’

Van Asten: ‘In Binckhorst zoeken we ook de samenwerking met projectontwikkelaars om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van hoogwaardig ov.’ Hij zegt dat die er in gesprekken positief tegenover staan.