Amerikaanse schalie-oliesector is volgens rapport inefficiënt en duur

Amerikaanse schalie-oliesector is volgens rapport inefficiënt en duur

jul 29, 2019 Nieuwsfeed by vincent

De productie van Amerikaanse schalieolie is veel inefficiënter dan tot nu toe werd aangenomen. Er zijn meer putten in gebruik dan door bedrijven wordt gerapporteerd. Daarmee neemt de druk toe op bedrijven die toch al in financieel zwaar weer zitten.
De productie van Amerikaanse schalieolie is veel inefficiënter en duurder dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een rapport van Kayrros, een bedrijf dat data verzamelt over de schaliesector. Uitgaande van kosten van $5 mln per horizontaal geboorde put, heeft het bureau berekend dat investeringen in 2018 feitelijk ruim $4 mrd hoger lagen. Ook is er 23% meer water en zand verbruikt dan is gerapporteerd.
‘Dit kan niet waar zijn’. Jilles van den Beukel, geoloog en onafhankelijk olie-expert beschrijft het gevoel ín de sector na het lezen van het rapport. ‘Toch moeten we het wel serieus nemen, want het zijn niet de minste mensen die dit naar buiten brengen.’ Kayrros is volgens hem een serieuze olie-analistenfirma. Andrew Gould, ex-topman van BG Group en Lord Brown, de voormalige topman van BP, zijn beide verbonden aan het bedrijf.

Grote implicaties
Kayrros heeft op basis van onder andere satellietdata, radar en geolocatietechnologie de schaliesector in het Permian-bekken in de VS in kaart gebracht en concludeert dat er veel meer putten in gebruik zijn om de olie te produceren dan officieel wordt gerapporteerd. Dat betekent ook dat er veel meer zand en chemicaliën worden gebruikt dan gedacht. ‘Dat heeft grote implicaties’, zegt Van den Beukel, want het betekent dat de productiviteit per put lager is en de kosten per put hoger dan gedacht.’
Dat komt volgens Van den Beukel ook overeen met signalen die hij in de markt hoort. Uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap daarentegen blijkt dat de productie per put nog steeds toeneemt. ‘Wij geologen zien al langer problemen met de Amerikaanse schalieproductie. Er wordt al tien jaar lang geen winst gemaakt en er wordt steeds meer water en gas met de olie mee geproduceerd en die trend zal zich onherroepelijk voortzetten’, aldus Van den Beukel.

De mismatch tussen wat officieel gerapporteerd wordt en de data die Kayrros nu vrijgeeft, komt volgens hoofdanalist en medeoprichter van Kayrros Antoine Halff vooral door de data van de niet beursgenoteerde spelers. ‘De beursgenoteerde bedrijven rapporteren over het algemeen accuraat, maar het zijn vooral de data van private bedrijven die afwijken van wat wij zien’, aldus Halff tegenover het FD. Volgens hem zijn private bedrijven goed voor ongeveer 33% van de totale schalieproductie in de Permian.

Marktwaardes verdampt
De data komen naar buiten op het moment dat schaliebedrijven het toch al financieel heel erg moeilijk hebben. Beleggers en financiers worden steeds argwanender over het toekomstperspectief. De waarde van een aantal pure play-schaliebedrijven is de afgelopen jaren bijna geheel verdampt.
Het aandeel Halcon Resources bijvoorbeeld, dat uitsluitend in het Permian-bekken actief is, schommelde vijf jaar geleden nog rond de $1000, maar is nu nog maar 8,5 dollarcent waard. Ook bedrijven als Approach, Lilis Energy en Legacy Reserves verloren alleen al het afgelopen jaar meer dan 85% van hun waarde. De laatste vroeg zelfs uitstel van betaling aan.
Maar ook grotere spelers als EOG Resources, Pioneer Resources, Devon en Apache hebben hun marktwaardes het afgelopen jaar heel sterk zien teruglopen.

Zwakke financiële positie
De dalende koersen reflecteren voor een deel de zorgen over de financiële positie van bedrijven. Het Noorse olie-adviesbureau Rystad Energy onderzocht eerder dit jaar de financiën van veertig grote schaliebedrijven en kwam tot de ontdekking dat slechts 10% van de bedrijven in het eerste kwartaal van dit jaar een positieve operationele kasstroom rapporteerde.
Nu blijkt dat ook nog eens de productiviteit per put lager is en de kosten per put hoger, wordt de druk op de sector alleen maar groter. ‘Ik denk dat de financiële druk zal toenemen en ik verwacht dat er daardoor meer consolidatie in de sector zal komen’, aldus Halff.
Los van de financiële consequenties, impliceert het onderzoek van Kayrros ook dat er minder ‘reserveputten’ zijn die in geval van een wereldwijde schok op de oliemarkt in productie kunnen worden genomen. ‘Stel dat de oplopende spanningen in het Midden-Oosten tot een schok in het olieaanbod leiden, dan is er in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geen grote reserve productiecapaciteit beschikbaar in de Amerikaanse schaliesector’, zegt Halff.