Provincie dreigt Chemours met sancties

Provincie dreigt Chemours met sancties

apr 24, 2018 Nieuwsfeed by vincent

Provincie dreigt Chemours met sancties

De provincie Zuid-Holland dreigt het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht met sancties als het niet snel een einde maakt aan lozing van afvalwater met de mogelijk kankerverwekkende stof pfoa, ook wel C8 genoemd.

Dat schrijft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maandag in een brief aan Provinciale Staten.

Het met perfluoroctaanzuur, afgekort pfoa vervuilde afvalwater kwam terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dordrecht. Daar werd de vervuiling gemeten.

Fabriek Chemours te DordrechtFabriek Chemours te DordrechtFoto: Peter Hilz/HH

Chemours is volgens de provincie in overtreding. Het Amerikaanse bedrijf heeft volgens de provincie geen vergunning meer voor het gebruik van pfoa.

Zeer zorgwekkende stof

Pfoa is in Europa sinds 2013 aangemerkt als een ‘zeer zorgwekkende stof’. De stof heeft een negatief effect op de menselijke voortplanting en is mogelijk kankerverwekkend. Ook kan de stof bij chronische blootstelling de lever beschadigen. Ze is niet afbreekbaar.

Volgens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft ‘Chemours sinds 2013 bij herhaling benadrukt dat, nadat pfoa werd vervangen door GenX, geen gebruik meer wordt gemaakt van pfoa en dat pfoa ook niet meer wordt geloosd’.

DuPont, de eigenaar van de fabriek voor de overname door Chemours, is naar eigen zeggen in september 2012 met het gebruik van pfoa gestopt.

Last onder dwangsom

De provincie heeft Chemours een last onder dwangsom opgelegd. Chemours krijgt twee maanden de tijd om maatregelen treffen om lozing van afvalwater met pfoa te beëindigen. Na deze twee maanden zal voor elke overtreding een dwangsom van € 250.000 worden opgelegd, met een maximum van € 2,5 mln.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de pfoa-lozing door Chemours. In een eerder rapport vorig jaar stelde Rijkswaterstaat ook al lozingen vast. Daarin werd als mogelijke oorzaak nog genoemd het lozen van grondwater als gevolg van werkzaamheden in een met Pfoa vervuilde bodem.

Chemours is het niet eens met maatregel

Chemours is het ‘niet eens met de maatregel’, stelt een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd. Chemours onderstreept dat het geen pfoa gebruikt in het productieproces. Over de oorzaak wil het bedrijf niets zeggen. ‘Daarover treden we in contact met de betrokken autoriteiten. We zullen met hen samenwerken.’ Wel gaat het om ‘een extreem lage hoeveelheid’, aldus de woordvoerder. Over een eventueel beroep tegen de maatregel wil hij nog niets zeggen. ‘Te vroeg.’

Ophef speelt al veel langer

De ophef over pfoa/C8 is niet nieuw. Al sinds de jaren negentig in de Verenigde Staten en sinds enkele jaren in Nederland is het gebruik van pfoa zeer omstreden wegens mogelijke schadelijke effecten op de volksgezondheid. In de VS wordt al jaren volop geprocedeerd en zijn schadevergoedingen toegekend. In Nederland leeft de affaire sinds enkele jaren, bij de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht en hun inwoners, bij de toezichthouders landelijk en provinciaal en in politiek Den Haag.

Ook doet het Openbaar Ministerie al enige tijd onderzoek naar de pfoa- en andere vervuilingen door Chemours en DuPont.

DuPont

Het Amerikaanse DuPont heeft C8 van 1967 tot september 2012 gebruikt bij de productie van teflon. Teflon vindt zijn weg in anti-aanbaklaag in pannen, in verpakkingsmateriaal, in smeerolie, kabels en tapijt. In 2013 heeft DuPont de stof vervangen door een GenX-technologie met verschillende fluorkoolwaterstoffen, waarvan het gebruik ook omstreden blijkt. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu heeft de stof op de lijst van ‘mogelijk zeer zorgwekkende stoffen’ gezet.

Omwonenden rond de fabriek in Dordrecht zijn volgens het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschijnlijk langdurig blootgesteld aan hogere waarden pfoa dan door haar vastgestelde grenswaarde.