Millennial heeft last van slecht leiderschap én van zichzelf

Millennial heeft last van slecht leiderschap én van zichzelf

nov 6, 2018 Nieuwsfeed by vincent

Driekwart van de millennials verliest ‘onnodig veel energie’ door bureaucratie, slecht leiderschap en gevoelens van onmacht. Is dat millennial-eigen of stelt deze generatie zich aan?

Marloe van der Schrier 06-11-18, 14:00

 
Millennials vinden het lastig dat besluiten van bovenaf worden genomen (28 procent) en storen zich aan het feit dat over álles wordt vergaderd (21 procent). Het gevolg is volgens de onderzoekers dat de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel onder millennials afneemt. De cijfers zijn afkomstig uit het Millennial Onderzoek 2018 onder ruim 3300 werkende mensen geboren tussen 1985 en 2000. Trainingsbureau CareerWise hoopt door het onderzoek een verklaring te vinden waarom veel jongeren tegenwoordig een burn-out krijgen en stress ervaren. 
Lees ook

 

‘Geef millennials gerust de creditcard van het bedrijf’

De Amerikaanse consultant en bestseller-auteur Simon Sinek is geen fan van deze generatie. Ze zouden moeilijk te managen zijn, op zichzelf gericht en ongeduldig. En de grote boosdoener zijn volgens hem de ouders: want die gaven hun kinderen precies wat ze wilden. Het slachtoffer? Dat zijn de managers op de werkvloer, die moeten omgaan met deze generatie die slecht tegen kritiek kan. 
Ook columnist Özcan Akyol ergerde zich al eerder aan deze jongeren: ‘beste millennials, je kunt niet álles hebben’, schreef hij. ‘Wie onderscheidend wil zijn én zich laat leiden door wat anderen op sociale media doen en zich daaraan wil conformeren, heeft een verschrikkelijke toekomst voor de boeg’, aldus Akyol. 
Careerwise verwoordt het anders in hun onderzoek: millennials zouden van huis uit hebben geleerd om op ‘een mensgerichte manier samen te werken’. Als ze binnen een organisatie ineens van alles krijgen opgelegd, belemmert dat het werkplezier. Naast slecht leiderschap, blijkt een groot probleem ook de druk te zijn die millennials zichzelf opleggen. Zo geeft 59 procent van de millennials aan het moeilijk te vinden om aan hun eigen verwachtingen te voldoen. Ze zouden de lat om successen te halen erg hoog leggen, volgens de onderzoekers.
Lastig relativeren 
Thijs Launspach, psycholoog en auteur van het boek Fokking Druk, heeft wel een verklaring. ,,Deze generatie is net aan het werkende leven begonnen. Dat betekent vaak dat ze niet alleen maar hard werken, maar ook dat ze nog moeten ‘leren werken’. Ze hebben de neiging om hun eigen behoeftes ondergeschikt te maken aan het feit dat ze zich willen bewijzen.” Een perfectionistische manager van vijftig zou in zekere zin hetzelfde kunnen overkomen, zegt Launspach, maar die kunnen vaak makkelijker relativeren omdat ze al jaren ervaring hebben.
 

Deze generatie kreeg niet alleen een medaille voor het winnen van de wedstrijd, maar ook voor het meedoen

– Thijs Launspach

En zouden millennials slecht tegen teleurstellingen kunnen omdat ze beschermd zijn opgevoed? ,,Er zijn theoretici die zeggen dat deze groep niet veel te maken heeft gehad met teleurstellingen. Dat het de generatie is die niet alleen een medaille kreeg voor het winnen van de wedstrijd, maar ook voor het meedoen aan de wedstrijd”, zegt Launspach. ,,Het neveneffect bij weinig tegenslag is dat je niet zo goed weet wat je overkomt als je wel tegenslag gaat meemaken.”
Overigens went dat vanzelf: als je een aantal keer hebt meegemaakt dat je (negatieve) feedback kreeg, kun je het na verloop van tijd beter relativeren. Bovendien kun je jezelf stressbestendiger maken. ,,De signalen van je lichaam – hoofdpijn, snel geïrriteerd, last van schouders – moet je serieus nemen”, aldus Launspach. ,,Dat betekent genoeg slapen, gezond eten en vrije tijd nemen.”