Leerwerk-akkoord moet Rotterdamse arbeidsmarkt tot positieve uitzondering maken

Leerwerk-akkoord moet Rotterdamse arbeidsmarkt tot positieve uitzondering maken

feb 6, 2019 Nieuwsfeed by vincent

Opleidingen voor banen in de energietransitie, jongeren die pas van school gaan als ze een baan hebben en meer werk voor kwetsbare groepen. Het zijn enkele ambities uit het dinsdag ondertekende Rotterdamse Leerwerk-akkoord. Gemeente, bedrijven en scholen willen hiermee bereiken dat de arbeidsmarkt in de Maasstad beter gaat presteren dan het landelijk gemiddelde.

‘Nog te veel mensen blijven aan de kant staan’, zei verantwoordelijk wethouder Richard Moti bij de presentatie in het gebouw van mbo-school Zadkine. De PvdA’er merkte ook op dat veel bedrijven ‘hun vacatures niet vervuld krijgen’ en dat Rotterdam groei laat liggen. Het voor zes jaar afgesproken akkoord moet met name mbo’ers beter voorbereiden op een baan. ‘Van hen belanden nog te veel in de bijstand.’

Foto: DijkstraFoto: Dijkstra
Bedrijven spelen een belangrijke rol in Moti’s ambities omdat zij volgens hem goed aanvoelen hoe de arbeidsmarkt verandert. Robotisering, de energietransitie en digitalisering stellen nieuwe eisen aan het onderwijs en werknemers. Van die praktische kennis kunnen mbo-scholen profiteren in hun lesprogramma’s. In Rotterdam gaat het om Zadkine, STC en de ROC’s.

Speerpunt
Het Leerwerk-akkoord is een speerpunt van de huidige Rotterdamse coalitie van zes politieke partijen. De gemeente trekt er dan ook extra geld voor uit: €8 mln voor de komende vier jaar. Geen overbodige luxe, want hoewel de Rotterdamse economie bezig is aan een inhaalslag, presteert de haven- en industriestad nog altijd slechter dan het landelijk gemiddelde en ook minder dan de andere drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Zo lag de werkloosheid in Rotterdam begin 2018 met 7% beduidend hoger dan in Nederland als geheel (3,9%). Bij de jeugdwerkloosheid is het beeld vergelijkbaar: 12,9% tegen 8,9% (cijfers 2017). Bovendien heeft Rotterdam 38.000 mensen in de bijstand, een relatief hoog aantal. Niet voor niets noemde voorzitter Philippe Raets van Zadkine de uitdagingen van Rotterdam ‘immens’.

Daad bij woord
Om direct de daad bij het woord te voeren, werden dinsdag al twee deelakkoorden gesloten, een voor de haven en een voor het midden- en kleinbedrijf. Later dit jaar wil wethouder Moti overeenkomsten sluiten met de bouw, de zakelijke dienstverlening, de installatietechniek en de horeca.

De ondertekenaars van het Rotterdamse Leerwerk-akkoord bijeen. De drie mannen die het bord vasthouden zijn (van links naar rechts): Pieter van Klaveren (MKB Rijnmond), Allard Castelein (Havenbedrijf Rotterdam) en wethouder Richard Moti.Foto: Jan van der Ploeg
Bedrijven in de haven gaan investeren in 1000 zogeheten carrièrestartgaranties, waarbij mbo-studenten in procestechniek, onderhoud en logistiek bij het behalen van hun diploma direct een baan krijgen.

Daarnaast is er geld beschikbaar om docenten die in de praktijk werken ook voor de klas te zetten. De havengemeenschap reserveert volgens Steven Lak, voorzitter van ondernemersorganisatie Deltalinqs, € 3 mln voor de komende twee jaar. ‘Dat gebruiken we voor de begeleiding van bedrijven en werknemers en in opleidingen.’

Het mkb in de regio Rijnmond heeft toegezegd jaarlijks 500 werkzoekenden naar werk te bemiddelen, van wie er minimaal 100 tot 150 uit Rotterdam moeten komen.

Uit bijstand
De afspraken met het mkb maken duidelijk dat de programma’s niet louter zijn gericht op mbo-studenten, maar ook op mensen die in de WW of in de bijstand zitten of die van baan moeten veranderen, bijvoorbeeld vanwege de energietransitie. Iemand die in de kolenoverslag werkt kan niet zonder bijscholing zonnepanelen gaan installeren. Mensen uit de bijstand halen is een belangrijke opgave van de huidige coalitie: in vier jaar tijd moet het aantal met 8000 omlaag tot 30.000.