BBL subsidie onzeker…

BBL subsidie onzeker…

jul 5, 2018 Nieuwsfeed by vincent

Bedrijven en mbo-scholen vrezen voor verdwijnen leerwerkplekken

Veertigduizend leerwerkplekken dreigen te verdwijnen. Daarvoor waarschuwen werkgevers, vakbond FNV en scholenkoepel MBO-Raad. Aanleiding is een mogelijke bezuiniging van het kabinet op een subsidie voor werkgevers die studenten in de praktijk opleiden.

Vooral bedrijven die mbo-studenten een vak leren, profiteren nu van de subsidie. De regeling, die €196,5 mln kost, stopt dit jaar. Of het kabinet met een vervolg komt voor het nieuwe schooljaar, is nog steeds onbekend. ‘Wij krijgen signalen dat het stoppen van de regeling als serieuze optie op tafel ligt omdat minister Ingrid van Engelshoven moet bezuinigen’, zegt een woordvoerder van MKB-Nederland.

Volgens de branchevereniging voor het midden- en kleinbedrijf staan ondernemers op hun achterste benen en is er ‘enorme onrust’. Zonder subsidie zou een op de vijf leerbanen op de tocht staan. ‘Dit treft ondernemers breed, van slagers en schoenmakers tot metaalbedrijven en horecazaken. Zij-instromers en mensen die terugkeren op de arbeidsmarkt profiteren ook van deze subsidie. Bezuinigen op deze regeling staat haaks op wat het kabinet wil.’

Tekort aan personeel

Bijna 90% van alle werkgevers in bijvoorbeeld de zorg, techniek en bouw die mbo-studenten opleiden in de praktijk maakt gebruik van de subsidie, blijkt uit onderzoek. De studenten krijgen een contract en gaan een dag in de week naar school. Werkgevers betalen gemiddeld €12.000 per jaar voor een leerplek en kunnen maximaal €2700 subsidie aanvragen. De subsidie is vooral gericht op bedrijven die kampen met een tekort aan personeel of die kwetsbare jongeren op willen leiden.

Het ministerie van Onderwijs kan nog niets zeggen over de toekomst van de subsidie of mogelijke bezuinigingen, aldus een woordvoerder. Dat er 40.000 leerwerkbanen verdwijnen als de subsidie stopt, is volgens het ministerie een ‘valse redenering’. ‘Het is niet zo dat leerwerkbanen verdwijnen als de regeling wordt afgeschaft. Daar is het bedrijfsleven zelf bij. Bovendien geven bedrijven aan dat ze de plekken niet zozeer aanbieden vanwege het geld, maar omdat mensen blijven hangen.’

Onderwijsspecialist Gertrud van Erp van werkgeversvereniging VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukt dat het begeleiden van studenten een grote kostenpost is voor het mkb, zeker in sectoren die nog niet profiteren van de economische groei. ‘Het kabinet wil dat bedrijven meer leerbanen creëren en denkt dat bedrijven de kosten zelf betalen als het economisch goed gaat. Maar in sectoren als de zorg en detailhandel gaat het niet goed. Bovendien komen er ook economische mindere tijden aan. Bezuinigen op deze subsidie is penny wise, pound foolish.’